Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pirkite Noark RCD gaminius ir gaukite prizą - 10 eurų dovanų kuponą iš Circle K!

Akcija vyksta nuo 2022 11 01 d. iki 2022 11 30 d.

Akcijos sąlygos:

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1. UAB Elektrobalt, juridinio asmens kodas 110681523, buveinės adresas Liepkalnio g. 85A, LT-02120 Vilnius, (toliau - Organizatorius), organizuoja akciją. Pirkite Noark RCD gaminius ir gaukite prizą - 10 eurų dovanų kuponą iš Circle K! (toliau - Akcija), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).

2. AKCIJA

2.1. Akcijos trukmė:
2.1.1. Akcija vyksta nuo 2022-11-01 iki 2022-11-30 (imtinai) www.elektrobalt.lt internetinėje parduotuvėje.

2.2. Akcijos sąlygos:
2.2.1. Akcijoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, Akcijos metu per juridinio asmens paskyrą įsigiję bent 10 vnt prekių iš pateikto sąrašo. Perkant daugiau nei 10 vienetų bus skiramas tik 1 prizas,  internetinėje svetainėje www.elektrobalt.lt.
2.2.2. Kitais atvejais, nenumatytais šiose taisyklėse, Organizatorius gali priimti sprendimus, pagrįstus Lietuvos Respublikos įstatymais. Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles arba nutraukti akciją apie pasikeitimus iš anksto pranešęs interneto svetainėje www.elektrobalt.lt.
2.2.3. Visą informaciją apie vykstančią akciją galima rasti interneto svetainėje www.elektrobalt.lt. Visus su akcija susijusius klausimus galima siųsti el. paštu info@elektrobalt.lt.

2.3. Akcijoje nedalyvauja:

2.3.1. Akcijoje negali dalyvauti Elektrobalt UAB darbuotojai, formuojantys užsakymus klientams www.elektrobalt.lt elektroninės parduotuvės aplinkoje.

3. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

3.1. Visus skundus susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Prizo atsiėmimo ir/ar teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

3.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2022-12-05 dienos Organizatoriaus buveinės adresu.

3.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

4. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

4.1. Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius.

4.2. Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami Akcijos organizavimo, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

4.3. Asmenys dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.4. Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

4.5. Akcijos metu surinkti asmens duomenys gali būti saugomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo Akcijos pabaigos.

5. ATSAKOMYBĖ

5.1. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Akcijoje, įskaitant prekių įsigijimą ir/ar Prizo gavimą/negavimą.

5.2. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu.

5.3. Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su Prizo kokybe ir/ar kitomis Prizo savybėmis.

6. MOKESČIAI IR KITOS IŠLAIDOS

6.1. Visas išlaidas, susijusias su Prizų įteikimu, sumoka Organizatorius.

7. KITOS SĄLYGOS

7.1. Visi asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

7.2. Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti šias Taisykles ir/ar Prizo atsiėmimo tvarką. Apie Taisyklių ir/ar Prizo atsiėmimo tvarkos pakeitimus Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.elektrobalt.lt.

7.3. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių gynimo įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

7.4. Prizai į pinigus ir/ar kitus daiktus nėra keičiami. Prizų kiekis ribotas.