Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Prekių grąžinimo iš pirkėjų taisyklės

1. PREKIŲ, IŠSKYRUS TARĄ, GRĄŽINIMAS IŠ PIRKĖJŲ

1.1. Pirkėjas gali grąžinti tik Pardavėjo sandėlines Prekes, kurias Pirkėjas pirko iš Pardavėjo, ne vėliau kaip einamais metais.

 

1.2. Prekės turi būti grąžintos tik nenaudotos, nesugadintos, neiškomplektuotos, nepraradusios prekinės išvaizdos, tame pačiame įpakavime, kuriame jos buvo gautos iš pardavėjo. Įpakavimas turi būti tvarkingas, įpakavimo detalės neturi būti sugadintos. Prekių ir jų pakuotės išvaizda turi būti tinkama pakartotiniam pardavimui.

 

1.3. Grąžinant Prekes Pirkėjas užpildo PRAŠYMĄ GRĄŽINTI PREKES ir pateikia atsakingam Pardavėjo darbuotojui elektroniniu paštu grazinimai@elektrobalt.lt

 

1.4. Gauto prašymo pagrindu Pardavėjas siunčia Pirkėjui GRĄŽINIMO UŽSAKYMĄ. Pirkėjas Prekes pristato į GRĄŽINIMO UŽSAKYME nurodytą Pardavėjo sandėlį su pridėtu GRĄŽINIMO UŽSAKYMU.

 

1.5. Pardavėjui patikrinus gautas prekes ir priėmus galutinį sprendimą, Pirkėjas informuojamas per 3 (tris) darbo dienas. Grąžinimui tinkamoms prekėms Pardavėjas išrašo Pirkėjui Kreditinę Sąskaitą -faktūrą.

 

1.6.Grąžinimui netinkamas prekes Pirkėjas turi atsiimti iš Pardavėjo sandėlio per 10 (dešimt) darbo dienų po galutinio Pardavėjo sprendimo . Pirkėjui neatsiėmus prekių jos bus utilizuojamos.

2. TAROS GRĄŽINIMAS IŠ PIRKĖJŲ

2.1. Tara - kabelių būgnai, padėklai ir paletės, kurie yra Prekės ir jiems išrašoma Sąskaita-faktūra.

 

2.2. Išrašomai tarai yra suteikiamas mokėjimo atidėjimas kaip sutartyje su Pirkėju.

 

2.3. Tara kompensuojama 100% sumokėtos sumos, jeigu ji grąžinama ne vėliau kaip po 360d. nuo Sąskaitos-faktūros išrašymo datos. Tara nepriimama ir nekompensuojama, jeigu ji grąžinama praėjus daugiau nei 360 dienų po Sąskaitos-faktūros išrašymo datos.

 

2.4. Pardavėjas nepriima ir nekompensuoja sugadintos, sulaužytos, neatitinkančios prekinės išvaizdos taros, ar taros, kurią Pirkėjas įsigijo iš kitų pardavėjų.  

 

2.5. Pirkėjas, prieš grąžindamas tarą, užpildo PRAŠYMĄ GRĄŽINTI PREKES atsakingam Pardavėjo darbuotojui elektroniniu paštu grazinimai@elektrobalt.lt

 

2.6. Gauto prašymo pagrindu Pardavėjas siunčia Pirkėjui GRĄŽINIMO UŽSAKYMĄ. Pirkėjas Prekes pristato į GRĄŽINIMO UŽSAKYME nurodytą Pardavėjo sandėlį su pridėtu GRĄŽINIMO UŽSAKYMU.

 

2.7. Taros grąžinimo kaštus dengia Pirkėjas, jeigu konkrečiu atveju nesutarta kitaip. 

 

2.8.   Esant poreikiui taros grąžinimą gali suorganizuoti Pardavėjas už suderintą mokestį.

 

2.9. Pardavėjui priėmus galutinį sprendimą, Pirkėjas informuojamas per 3 (tris) darbo dienas. Grąžinimui tinkamai tarai Pardavėjas išrašo Pirkėjui Kreditinę Sąskaitą -faktūrą.

 

2.10. Grąžinimui netinkamą tarą Pirkėjas turi atsiimti per 10 (dešimt) darbo dienų  po galutinio Pardavėjo sprendimo. Pirkėjui neatsiėmus taros ji bus utilizuojama. Pirkėjui išrašoma Sąskaita-faktūra už patirtus taros utilizavimo kaštus. Utilizavimo kaštus konkrečiu atveju nustato Pardavėjas.

3. BROKUOTŲ PREKIŲ GRĄŽINIMAS IŠ PIRKĖJŲ

1.1. Pirkėjai gali grąžinti brokuotas prekes pakeitmui, įsitikinus, kad tai gamyklinis defektas, jeigu Pardavėjo Pirkėjui parduotų prekių atžvilgiu galioja atitinkamų prekių gamintojų toms prekėms suteikti garantiniai terminai bei garantijos sąlygos, apibrėžti konkrečios prekės techniniuose dokumentuose.

 

1.2. Pirkėjui grąžinant jo manymu nekokybiškas ar sugedusias prekes Pirkėjas užpildo BROKO AKTĄ ir pateikia atsakingam Pardavėjo darbuotojui. 

 

1.3. Jeigu Pirkėjui iškart reikalinga nauja Prekė ir ją Pardavėjas turi sandėlyje, Pardavėjas išrašo PVM Sąskaitą-faktūrą naujai Prekei. Pirkėjui išrašoma Kreditinė Sąskaita-faktūra brokuotai prekei tik tuo atveju, kai Pardavėjas patvirtina apie Prekės broką.

 

1.4. Pardavėjui nepatvirtinus broko atvejo, Pardavėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas po sprendimo priėmimo apie tai informuoti Pirkėją.


Prašymo formos

Prašymas grąžinti prekes PDF

Prašymas grąžinti prekes XLS

Broko aktas PDF

Broko aktas XLS