Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

UAB ELEKTROBALT e-parduotuvės naudojimo sąlygos ir nuostatos

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šios UAB ELEKTROBALT, juridinio asmens kodas 110681523, registruotos buveinės adresas Liepkalnio g. 85A Vilnius, Lietuva, duomenys saugomi VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registre, PVM kodas LT106815219 („Bendrovė“) elektroninės parduotuvės www.elektrobalt.lt („eParduotuvė“) naudojimosi taisyklės („Taisyklės“) yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Bendrovės ir pirkėjo, apsiperkančio per eParduotuvę („Pirkėjas“), tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Bendrove siūlomų prekių pirkimu–pardavimu per eParduotuvę susijusias nuostatas.

1.2. Kartu su Taisyklėmis Pirkėjams yra taikoma Bendrovės privatumo politika ir Prekių grąžinimo iš pirkėjų taisyklės („Grąžinimo taisyklės“), paskelbtos svetainėje www.elektrobalt.lt.

1.3. Per eParduotuvę pirkti gali tik juridiniai asmenys.

1.4. eParduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai, susikūrę paskyrą.

1.5. Pirkėjas prekes eParduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis (įskaitant kartu taikomas Bendrovės privatumo politiką ir Grąžinimo taisykles). Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes eParduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių eParduotuvėje.

1.6. Pirkėjas, sukurdamas paskyrą eParduotuvėje, Taisykles patvirtina pirmosios registracijos metu. Pirkėjui patvirtinus Taisykles pirmosios registracijos (paskyros sukūrimo) metu Taisyklės taikomos visiems Pirkėjo pirkimams, atliekamiems per eParduotuvę.

1.7. Pirkėjas paskiria vartotojus, turinčius teisę Pirkėjo vardu pateikti užsakymus per eParduotuvę. Administratoriaus teises turintys vartotojai turi teisę įgalioti kitus to paties administratoriaus  vartotojus pateikti užsakymus Pirkėjo vardu. Už visus, bet kurio Pirkėjo vartotojo pateiktus užsakymus, Pirkėjas yra visiškai atsakingas Bendrovės atžvilgiu. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad jo vartotojai slaptažodžius laikytų konfidencialiais.

1.8. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad informacija apie jo vartotojus būtų nuolat Pirkėjo atnaujinama, įskaitant tai, kad vartotojai, kuriems nebeleidžiama pateikti užsakymų Pirkėjo vardu, Pirkėjo administratoriaus būtų pašalinti iš eParduotuvės sistemos, atliekant atitinkamus eParduotuvės sistemos pakeitimus.

1.9. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Taisykles. Apie esminius Taisyklių pakeitimus Bendrovė informuos Pirkėją iš anksto (mažiausiai prieš 30 dienų) per Pirkėjo paskyrą ir turimais kontaktiniais duomenimis. Pirkėjas, kuris nesutinka su Taisyklių pakeitimu, per šį terminą gali nutraukti nuotolinės prekybos sutartį (t.y. Taisykles) su Bendrove ir nebesinaudoti eParduotuve. Nuotolinės sutarties (Taisyklių) nutraukimas neturės įtakos rašytinės ilgalaikės pirkimo-pardavimo sutarties („Ilgalaikė sutartis“) galiojimui; Pastaroji sutartis nutraukiama joje paminėtais būdais. Taisyklių pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo eParduotuvėje dieną. Jei Pirkėjas per išankstinio įspėjimo laikotarpį neprieštaravo Taisyklių pakeitimams ir toliau bet kokiu būdu naudojasi eParduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.10. Taisyklės yra neatskiriama Pirkėjo ir Bendrovės sudarytos Ilgalaikės sutarties dalis (jei tokia sudaryta tarp jų), taikoma Pirkėjui teikiant prekių užsakymus per eParduotuvę. Esant neatitikimų tarp Taisyklių ir Ilgalaikės sutarties, pirkimui eParduotuvėje taikomos Taisyklių nuostatos.

2. Prekių užsakymas

2.1. Norėdamas įsigyti prekes per eParduotuvę, Pirkėjas atlieka užsakymą eParduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti eParduotuvėje užsakytas prekes.

2.2.Po užsakymo pateikimo Pirkėjui elektroniniu paštu automatiškai atsiunčiamas pranešimas apie gautą užsakymą. Jeigu nebus nustatyta 2.3 punkto aplinkybių, užsakymas bus patvirtinamas ir vykdomas. Nustačius 2.3 aplinkybes, Bendrovė atskirai informuos Pirkėją apie tolimesnius veiksmus.  

2.3. Bendrovė gali atsisakyti vykdyti užsakymą, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekių užsakymo sąlygų, Bendrovė neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nėra įvykdęs ankstesnių mokestinių prievolių Bendrovei, delsia vykdyti atidėtus apmokėjimus už prekes pagal ankstesnes Pirkėjo ir Pardavėjo sutartis ir/ar užsakymus, arba Pirkėjo skola už jam jau perduotas prekes viršija Pirkėjui nustatytą prekinį kreditą ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Apie tokį atsisakymą vykdyti užsakymą Pirkėjas bus informuojamas kuo skubiau turimais kontaktais.

3. Prekių kaina ir apmokėjimas

3.1. Prekių kainos, nurodytos eParduotuvės kataloge, galioja tik perkant šias prekes eParduotuvėje. Prekių kainos eParduotuvėje nurodytos neįskaičius PVM.

3.2. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Pirkėjui yra nurodoma pasirinkus pristatymo būdą. Automatiškai nurodomos kainos yra nustatytos standartiniams užsakymams (standartinis užsakymas - svoris iki 31,5kg, paletės išmatavimai 120x80x150 cm, prekės ilgis <2m, kabelis su būgnu iki 90 cm diametro; nestandartinis užsakymas  - siuntų ilgis >3 m, kabelis su būgnu nuo 100-250 cm diametro, pamatai, gembės, atramos, vamzdžiai ir kitos prekės), todėl Bendrovė pasilieka teisę tikslinti pristatymo kainą po užsakymo gavimo ir patvirtinimo, informuojant Pirkėją apie patikslintą kainą elektroniniu paštu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, jei jam netinka patikslinta pristatymo kaina, pasirinkti kitą pristatymo būdą, arba atsiimti prekes pats. Pirkėjas apie sutikimą/nesutikimą su patikslinta pristatymo kaina turi informuoti Pardavėją per  1 darbo dieną nuo pranešimo apie patikslintą kainą gavimo. Negavus jokio Pirkėjo pranešimo arba gavus pranešima dėl nesutikimo su patikslinta pristatymo kaina, užsakymas anuliuojamas.

3.3. Į prekių kainas neįskaičiuota taros kaina, išskyrus standartines gamintojo pakuotes. Taros kaina ir kiekiai - kabelių būgnai, padėklai ir paletės – gali būti pridėti prie užsakymo jau po jo patvirtinimo. Taros grąžinamas ir už ją sumokėta kaina grąžinama laikantis Grąžinimo taisyklių.

3.4. Bendrovė pasilieka teisę po užsakymo gavimo tikslinti galutinę užsakymo kainą įtraukiant papildomų darbų, susijusių su užsakymo vykdymu (kabelio pjovimas ir pan.), kainą ir informuojant Pirkėją apie tokių darbų kainą bei galutinę patikslintą užsakymo kainą elektroniniu paštu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo, jei jam netinka galutinė patikslinta užsakymo kaina. Pirkėjas pranešimą apie sutikimą/nesutikimą su galutine patikslinta užsakymo kaina turi išsiųsti Pardavėjui per  1 darbo dieną nuo pranešimo apie patikslintą kainą gavimo. Negavus jokio Pirkėjo pranešimo arba gavus pranešimą dėl nesutikimo su galutine patikslinta užsakymo kaina,  užsakymas anuliuojamas.

3.5. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis eParduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį, o galutinė kaina nurodoma įvertinus 3.2 ir 3.3 punktų aplinkybes. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių.

3.6. Prekes eParduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą nebent Pirkėjui pagal Ilgalaikę sutartį yra suteiktas kredito limitas su mokėjimo atidėjimu. Tuo atveju, jeigu Pirkėjui yra suteiktas prekinis kreditas ir Pirkėjui užsakius daugiau prekių nei jam suteiktas prekinis kreditas, Bendrovė turi teisę savo nuožiūra reikalauti mokėti avansu tą sumą, kuria yra viršijamas prekinio kredito limitas. Taip pat Pirkėjas, pildydamas atitinkamą formą eParduotuvėje, turi galimybę prašyti padidinti esamą kredito limitą iki norimo. Bendrovė gavusi prašymą padidinti kreditą atsakymą dėl kredito padidinimo Pirkėjui pateiks per 1-2 darbo dienas.

3.7. Išankstinis apmokėjimas – pavedimas atliktas į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą pagal gautą išankstinio apmokėjomo sąskaitą-faktūrą arba naudojantis puslapio funkcionalumu, kuris nukreipia atlikti mokėjimą į Swedbank, SEB, Luminor, Citadele ir kitus elektroninės bankininkystės paslaugas teikiančius bankus, bei Visa ir MasterCard mokėjimo kortelėmis.  Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma. Jei nėra pasirinkimo apmokėjimo būdui per elektroninę bankininkystę reikia atlikti pavedimą pagal išankstinį apmokėjimą.

3.8. Pirkėjas apmoka už prekes pagal PVM sąskaitą faktūrą. Pirkėjas taip pat turi sumokėti transporto išlaidas, susijusias su prekių pristatymui Pirkėjui, o Bendrovė turi teisę išrašyti Pirkėjui sąskaitą už transportą.

3.9. Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo paskyroje, iš kurios Pirkėjas jas gali atsisiųsti ir / ar atsispausdinti. Šie elektroniniai pirkimo dokumentai galioja be parašo.

3.10. Jei Bendrovė nustato kainos klaidą eParduotuvėje, ji nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą.

3.11. Jei Pirkėjas neatsiskaito laiku, Bendrovė turi teisę stabdyti užsakymus, nutraukti pirkimą ir laukti išankstinio apmokėjimo.

4. Prekių pristatymas

4.1. Kiekvieną kartą Pirkėjas tvirtindamas užsakymą gali pasirinkti, kad užsakytos prekės būtų pristatytos iš Bendrovės centrinio sandėlio Pirkėjo nurodytu adresu arba į pasirinktą Bendrovės filialą, kur Pirkėjas pats pasiims prekes. Jei Pirkėjo krepšelyje visų pasirinktų prekių likučiai yra pakankami pasirinktame Bendrovės skyriuje, Pirkėjas turi galimybę pasirinkti pristatymo būdą „Click&Collect“. Tokiu atveju Bendrovė perduoda užsakymą vykdyti Pirkėjo pasirinktam Bendrovės skyriui ir preliminarus užsakymo paruošimo laikas yra 1 (viena) darbo valanda. Apie tai, kad prekės paruoštos atsiėmimui, Pirkėjas informuojamas atskiru pranešimu. Jei standartinių sandėliuojamų prekių likučių Bendrovės sandėlyje nėra, Bendrovė informuoja Pirkėją apie preliminarų prekių pristatymo terminą, o esant patikslinimui iš tiekėjo, Bendrovė prekių pateikimo terminą tikslina. Patikslintą terminą Pirkėjas gali matyti savo paskyroje atsidarius konkretų pirkimo užsakymą, skyriuje „Mano užsakymai“. Užsakymai nėra formuojami Bendrovės nedarbo metu, todėl užsakymai pateikti likus mažiau negu 1 valandai iki Bendrovės darbo laiko pabaigos, užsakymas bus parengtas sekančios darbo dienos ryte.

4.2. Pirkėjas naudodamasis eParduotuve gali Bendrovei pateikti paklausimą, kuriame nurodomi ketinamų įsigyti prekių duomenys: prekių pavadinimas, prekių kodai, kiekis ir pageidaujamos sąlygos. Bendrovė, gavusi paklausimą, įvertina jį ir informuoja Pirkėją pateikdama pasiūlymą. Pasiūlymas galioja 7 (septynias) kalendorines dienas, nebent pasiūlyme būtų nurodyta kitaip. Pirkėjui patvirtinus pasiūlymą, laikoma, kad jis užsakė prekes ir įsipareigojo už jas sumokėti. Pirkėjas negali atsisakyti jau užsakytų nesandėliuojamų Bendrovės sandėlyje kokybiškų prekių, todėl Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Bendrovei už šias prekes pilną kainą net jeigu atsisako jas priimti.

4.3. Prekės tiekiamos iš Bendrovės sandėlių, jei nėra susitarta kitaip.

4.4. Bendrovė pristato prekes Pirkėjui į Pirkėjo nurodytą vietą, jei pristatymo sąlygose pasirinkote transportą norimu adresu. Jei vadovaujantis Pirkėjo pateiktais duomenimis prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Bendrovei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.

4.5. Pirkėjui pateikus užsakymą iki 17:30 prekės bus pristatytos kitą dieną į pasirinktą Bendrovės skyrių arba nurodytu adresu kitą dieną po užsakymo gavimo. Jei pateiktame užsakyme yra nestandartinių prekių ar kabelių matavimų (standartinis ir nestandartinis užsakymas yra apibrėžti 3.2. p.), užsakymas turi būti pateiktas iki 16:30. Penktadieniais užsakymo pateikimo terminai sutrumpėja 1 val. Nestandartiniai užsakymai pristatomi per 1-2 darbo dienas po Pirkėjo patvirtinimo, kad jam tinka galutinė užsakymo kaina, kurią Bendrovė tikslina po užsakymo gavimo. Bendrovė ir Pirkėjas atskirai gali susitarti dėl kito pristatymo termino.

4.6. Šalys susitaria, kad neatsižvelgiant į galiojančius pristatymo terminus, jei prekėms pakrauti ir iškrauti reikalinga speciali įranga, už tai moka Pirkėjas ir prisiima atsitiktinio prekių sunaikinimo ar sugadinimo riziką iškrovimo metu.

4.7. Prekių pristatymo data yra nurodoma Šalių suderintame ir patvirtintame užsakyme.

4.8. Bendrovė turi teisę atsisakyti pristatyti prekes, jei Pirkėjas nėra sumokėjęs sutarto avanso, arba jei Pirkėjas turi pradelstų neapmokėtų sąskaitų faktūrų arba neapmokėtų sąskaitų faktūrų, viršijančių kredito limitą, arba gaunama informacija apie kliento nemokumą.

4.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo ar vežėjas, priima prekes. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

4.10. Jeigu Bendrovė laiku nepateikia prekių, tai Pirkėjui pareikalavus, Bendrovė moka 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nepateiktų prekių kainos.

4.11. Jeigu Pirkėjas šalių suderintu terminu nepasiima prekių, tai Bendrovei pareikalavus, Pirkėjas moka 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nepasiimtų prekių kainos.

5. Pristatymo kontrolė

5.1. Prie visų pristatytų prekių pridedamas pristatymo važtaraštis arba sąskaita faktūra. Pirkėjas priimdamas prekes privalo kruopščiai patikrinti, ar pristatytos prekės ir kiekiai atitinka pristatymo važtaraštį arba sąskaitą faktūrą ir ar nėra akivaizdžių prekių trūkumų. Bet kokie teiginiai, kad pristatytos prekės neatitinka reikalavimų, ir bet kokie teiginiai apie matomą prekių ar jų pakuotės pažeidimą turi būti pateikiami iškart pristačius, o apie tai reikia pažymėti prekių važtaraštyje arba ant prekių pristatymo ir gavimo dokumento.

5.2. Jei Pirkėjas teigia, kad užsakytos prekės turi trūkumų, ar yra sugadintos, išskyrus pakuotės trūkumus ar sugadinimus, jis turi teisę per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo prekių pristatymo dienos, pateikti atitinkamą pagrįstą skundą Bendrovei. Bendrovė privalo per 3 (tris) darbo dienas nuo skundo gavimo, patikrinti ar skundas yra pagrįstas; jei taip, nedelsdamas imtis priemonių tokiems trūkumams šalinti.

6. Nuosavybės perdavimas

6.1. Nuosavybė už prekes perduodama Pirkėjui jas pristačius, jei Pirkėjas už jas yra pilnai atsiskaitęs.

6.2 Bendrovė išlaiko nuosavybės teisę į prekes, kol už jas nebus sumokėta visa suma.

7. Prekių kokybė ir garantija

7.1. Prekių kokybė turi atitikti jų techninę specifikaciją ir teisės aktus, reglamentuojančius prekių kokybę.

7.2. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

7.3. Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti numatomas 7 (septynių) kalendorinių dienų terminas, jei prekė yra sandėliuojama. Jei prekė yra užsakoma, tada numatomas šalių suderintas terminas.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjas gali grąžinti prekes pagal atskirą šalių susitarimą, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų po užsakymo pateikimo, Pirkėjo sąskaita.

8.2. Prekės grąžinamos laikantis Grąžinimo taisyklių.

8.3. Grąžinant prekes, reikia užpildyti prekių grąžinimo aktą, įrašyti sąskaitos faktūros numerį, datą, nurodyti asmenis, su kuriais buvo sutarta dėl prekių grąžinimo ir kokia yra prekės grąžinimo priežastis.
8.4. Nesandėlinė prekė, t.y. pagal specialius užsakymus Pirkėjui atvežta prekė, (apie tai, kad prekė nesandėlinė, aiškiai būna pažymėta užsakymo patvirtinime) yra negrąžinama.

9. Atsakomybė

9.1. Bendrovės atsakomybė apsiriboja tiesiogine turtine žala, padaryta Pirkėjui pažeidus šią sutartį. Bendrovė nepadengia netiesioginių nuostolių, negautų pajamų, prarasto pelno, prarastų duomenų vertės ir t.t. Bendrovės atsakomybė, nepriklausomai nuo priežasties, negali būti didesnė kaip 10% prekių vertės, dėl kurios buvo patirti nuostoliai, išskyrus atvejus, koks toks atsakomybės ribojamas yra draudžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

10.1. Bendrovė draudžia kopijuoti, naudoti, platinti, atkurti eParduotuvėje esančią informaciją be raštiško Bendrovės sutikimo. Pirkėjui, kuris nesilaiko šios pareigos, Bendrovė turi teisę panaikinti paskyrą ir nutraukti nuotolinę sutartį (t.y. šias Taisykles).

10.2. Bendrovės svetainėje naudoti kompiuterines programas, galinčias pakenkti eParduotuvės darbui ar kitais veiksmai trikdyti eParduotuvės veiklą, draudžiama.

10.3. Bendrovė turi teisę savo eParduotuvėje talpinti savo arba partnerių produkcijos/paslaugų reklamą. Taip pat Bendrovė turi teisę savo esamiems klientams siųsti naujienlaiškius elektroniniu paštų, su sąlyga, kad paskyros kūrimo momentu Pirkėjas neatsisakė gauti naujienlaiškių.

10.4. Pirkėjas apie jo duomenų tvarkymą informuojamas Bendrovės interneto svetainėje skelbiamoje privatumo politikoje – www.elektrobalt.lt/privatumo-politika.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčą išspręsti taikiai, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Bendrovės buveinės vietą.