Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Ledvance Akcija

1.      AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1.  UAB Elektrobalt, juridinio asmens kodas 110681523, buveinės adresas Liepkalnio g. 85A, LT-02120 Vilnius, (toliau – Organizatorius), organizuoja akciją. Klientai, nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. sausio 30d. įsigydami  4 (keturis) to paties tipo LEDVANCE prožektorius – 5-ą gauna nemokamai. Akcija yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).

 

2.      AKCIJA

2.1.  Akcijos trukmė:

2.1.1.        Akcija vyksta nuo 2021-12-01 iki 2022-01-30 (imtinai) www.elektrobalt.lt internetinėje parduotuvėje ir visuose ELEKTROBALT filialuose. 

2.2.  Akcijos sąlygos:

2.2.1.        Akcijoje gali dalyvauti fiziniai ar juridiniai asmenys, akcijos metu pirkę nurodytą kiekį prekių.

2.2.2.        Visą informaciją apie vykstančią akciją galima rasti interneto svetainėje www.elektrobalt.lt. Visus su akcija susijusius klausimus galima siųsti el. paštu info@elektrobalt.lt.

2.2.3.     Akcija taikoma šiems LEDVANCE prožektoriams:

 

2.3.  Akcijoje nedalyvauja:

2.3.1.        Akcijos sąlygos netaikomos produktams, kurie nepaminėti akcijos taisyklių 2.2.3. punkte

 

3.      GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

3.1.  Visus skundus susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su prekių atsiėmimo ir/ar teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

3.2.  Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2022-02-15 dienos Organizatoriaus buveinės adresu.

3.3.  Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

 

4.      ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

4.1.  Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius.

4.2.  Akcijos metu nebus renkami papildomi duomenys apie vartotoją ir bus naudojami tik tie, kurie būtini vykdyti tarpusavio bendradarbiavimo įsipareigojimus.

4.3.  Detalią informacija apie asmens duomenų apsaugą, jų tvarkymą, naudojimą ir kitus panaudojimo būdus, galima rasti www.elektrobalt.lt/privatumo-politika

4.4.  Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami Akcijos organizavimo, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

4.5.  Asmenys dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.6.  Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

 

5.      ATSAKOMYBĖ

5.1.  Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Akcijoje, įskaitant prekių įsigijimą ir/ar Prizo gavimą/negavimą.

5.2.  Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu.

5.3.  Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su Prizo kokybe ir/ar kitomis Prizo savybėmis.

 

6.      MOKESČIAI IR KITOS IŠLAIDOS

6.1.  Visas išlaidas, susijusias su Prizų įteikimu, sumoka Organizatorius.

 

7.      KITOS SĄLYGOS

7.1.  Visi asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

7.2.  Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti šias Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.elektrobalt.lt. 

7.3.  Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių gynimo įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.