Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

DIDINAM GALIĄ! AKCIJOS TAISYKLĖS

 

1.      AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1.  UAB Elektrobalt, juridinio asmens kodas 110681523, buveinės adresas Liepkalnio g. 85A, LT-02120 Vilnius, (toliau – Organizatorius), organizuoja akciją. Pirmiesiems 200 klientų pirmojo užsakymo metu e. parduotuvėje www.elektrobalt.lt įsigijusių prekių už 100,00 EUR be PVM ar daugiau - padovanosime skėtį (toliau – Akcija). Akcija yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau – Taisyklės).

 

2.      AKCIJA

2.1.  Akcijos trukmė:

2.1.1.        Akcija vyksta nuo 2021-10-04 iki 2021-11-30 (imtinai) www.elektrobalt.lt internetinėje parduotuvėje. 

2.2.  Akcijos sąlygos:

2.2.1.        Akcijoje gali dalyvauti fiziniai asmenys, Akcijos metu per juridinio asmens paskyrą įsigiję bet kurią prekę ar prekių internetinėje svetainėje www.elektrobalt.lt pirmą kartą, kuomet bendra pirmojo užsakymo suma siekia 100,00 EUR (be PVM) ar daugiau.

2.2.2.        Akcijoje gali dalyvauti keletas skirtingų vartotojų, užsakančių prekes vienai įmonei.

2.2.3.        Akcijos prizas: pirmieji 200 suformavę ir apmokėję užsakymą www.elektrobalt.lt iki lapkričio 30 d. gaus dovanų skėtį.

2.2.4.        Prizai laimėtojams bus išsiųsti per 10 d.d. po akcijos pabaigos juridinio asmens pagrindinių adresu.

2.2.5.        Vartotojo pasirinkimas suformuoti ir apmokėti pirmąjį užsakymą yra laikomas dalyvio sutikimu dalyvauti akcijoje. Dalyvaudamas šioje akcijoje dalyvis leidžia Organizatoriui naudoti jo duomenis akcijos vykdymo tikslais.

2.2.6.        Kitais atvejais, nenumatytais šiose taisyklėse, Organizatorius gali priimti sprendimus, pagrįstus Lietuvos Respublikos įstatymais. Organizatorius pasilieka teisę keisti taisykles arba nutraukti akciją apie pasikeitimus iš anksto pranešęs interneto svetainėje www.elektrobalt.lt. 

2.2.7.        Visą informaciją apie vykstančią akciją galima rasti interneto svetainėje www.elektrobalt.lt. Visus su akcija susijusius klausimus galima siųsti el. paštu [email protected]

2.3.  Akcijoje nedalyvauja:

2.3.1.        Pakartotiną pirkimą www.elektrobalt.lt e.parduotuvėje atlikę vartotojai atitinkantį minimalios užsakymo sumos reikalavimą Akcijoje nedalyvauja.

2.3.2.        Akcijoje nedalyvauja tie vartotojai, Akcijos metu per juridinio asmens paskyrą įsigiję prekių pirmą kartą, kurių bendra vertė nesiekia 100,00 EUR (be PVM).

2.3.3.        Akcijoje negali dalyvauti Elektrobalt UAB darbuotojai, formuojantys užsakymus klientams www.elektrobalt.lt elektroninės parduotuvės aplinkoje.

 

3.      GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

3.1.  Visus skundus susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su Prizo atsiėmimo ir/ar teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.

3.2.  Skundai Organizatoriui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021-12-01 dienos Organizatoriaus buveinės adresu.

3.3.  Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

 

4.      ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

4.1.  Asmens duomenų tvarkymo sistemos valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Organizatorius.

4.2.  Akcijos metu nebus renkami papildomi duomenys apie vartotoją ir bus naudojami tik tie, kurie būtini vykdyti tarpusavio bendradarbiavimo įsipareigojimus.

4.3.  Detalią informacija apie asmens duomenų apsaugą, jų tvarkymą, naudojimą ir kitus panaudojimo būdus, galima rasti www.elektrobalt.lt/privatumo-politika

4.4.  Akcijos metu surinkti duomenys bus naudojami Akcijos organizavimo, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.

4.5.  Asmenys dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.6.  Akcijos dalyviai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo asmens duomenis.

 

5.      ATSAKOMYBĖ

5.1.  Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius Akcijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Akcijoje, įskaitant prekių įsigijimą ir/ar Prizo gavimą/negavimą.

5.2.  Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu.

5.3.  Organizatorius neprisiima jokių garantinių įsipareigojimų, susijusių su Prizo kokybe ir/ar kitomis Prizo savybėmis.

 

6.      MOKESČIAI IR KITOS IŠLAIDOS

6.1.  Visas išlaidas, susijusias su Prizų įteikimu, sumoka Organizatorius.

 

7.      KITOS SĄLYGOS

7.1.  Visi asmenys, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.

7.2.  Organizatorius turi teisę vienašališkai be išankstinio perspėjimo keisti šias Taisykles ir/ar Prizo atsiėmimo tvarką. Apie Taisyklių ir/ar Prizo atsiėmimo tvarkos pakeitimus Organizatorius privalo viešai paskelbti tinklapyje www.elektrobalt.lt. 

7.3.  Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių gynimo įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklės neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

7.4.  Prizai į pinigus ir/ar kitus daiktus nėra keičiami.